Viac informácií získate na
predajných miestach:

Perla Ružinova
Kaštieľska 2
821 05 Bratislava

Tel.:02/48 700 311
Tel.:02/20 999 000
info@perlaruzinova.sk

LEXXUS, a.s.
Laurinská 18
811 01 Bratislava 1
tel: 02/54645363
info@lexxus.sk
www.lexxus.sk